Silikony

Vyrábíme vysoce jakostní lepící a těsnící hmoty na bázi silikonových elastomerů. Nabízíme silikony s modifikovanými vlastnostmi podle požadavků zákazníka: tvrdost, čas obrábění, přilnavost, pružnost, barva. Nabízíme rovněž krátké série, a to již od 60 kusů kartušů.


SILAPP pro zrcadla

obzvláště určený pro upevňování zrcadel nebo tabulí dekoračního skla, skleněných desek, apod. Neutrální systém vytvrzování. Silikon se snadno nanáší, nestékává ze svislých ploch, a po úplném vytvrzení má velkou odolnost proti zatížení.

SILOIL 350 - motorizační

silikon se zvýšenou odolností proti účinku maziv, olejů a vysoké teplotě. Je určen pro utěsnění spojů v motorech, mechanických hnacích soustav, olejových jímek, výfuků, spalinových odtahových potrubí, apod. Nezpůsobí poruchy v práci Lambda sondy.

SILKAM – kamenářské

pro lepení elementů z umělého a přírodního kamene (žula, mramor), dřeva, kuchyňských pultů, elementů vybavení interiérů. Zvláštní receptura zajišťuje kámen před vznikem skvrn a ztmavnutím hran kamene podél spoje. Minimální smrštivost, odolnost proti UV-záření a atmosférickým podmínkám způsobí, že provedený spoj je těsný a zajištěný před vniknutím vody, a tímto i před rozpojením mrazem.

SILDECK - pokrývačský

trvalá flexibilní lepící a těsnící hmota určená pro provádění spojů vystavených velkým prodloužením nebo smrštění, např. následkem změny tvaru spojovaných elementů pod vlivem teploty nebo mechanických vibrací. Nezpůsobí korozi plechu, neničí lakované povrchy. Obzvláště se hodí pro těsnění střešních krytin, klempířské obrábění, žlabové systémy, ventilační a klimatizační potrubí.

SILPROF – všeobecné určení

univerzální neutrální silikon s vysokou přilnavostí k téměř každému podloží. Těsnění provedená ze SILPROF-u se vyznačují minimální smrštivostí, jsou odolná pro atmosférickým podmínkám a účinkům UV záření, jsou trvalá a pevná.

Poznámky:

Před přistoupením k aplikaci lepidla výrobce doporučuje provedení zkoušky přilnavosti,  jakož i kompatibility všech vzájemně lepených ploch. Výše uvedené je vyžadováno rozlišností přístupných na trhu materiálů, jakož i druhů podloží. Doporučuje se ověření vhodnosti  lepidla pro používané materiály. Při používání lepidla je nutné vhodně připravit podloží, povrch musí být čistý, zbaven prachu, mastnoty, rezu a dalších látek snižujících přilnavost.

Výše uvedená doporučení  jsou založena na nejlepších znalostech zkušenostech výrobce, jakož i jsou poskytnuta v dobré víře a jsou zaměřena na zajištění optimálního využití lepidla, avšak nezakládají právní odpovědnost výrobce, a to tím více, že podmínky aplikace jsou mimo jeho kontrolu.